Akumulator wylał w samochodzie – co robić?

Akumulator samochodowy jest jednym z tych urządzeń, bez których pojazd nie jest w stanie funkcjonować. Działa on nie tylko podczas jazdy, ale także wtedy, kiedy silnik jest wyłączony. Niestety podobnie jak inne elementy akumulator może czasem ulegać awariom, przez co konieczna jest jego naprawa lub wymiana. Jeżeli na jego powierzchni pojawiły się wycieki, należy je jak najszybciej zmyć – w innym przypadku mogą doprowadzić do uszkodzenia sąsiadujących elementów.

akumulatorCo w przypadku, kiedy akumulator wyleje się podczas transportu?

Niekiedy może dojść do sytuacji, w której podczas przewozu zepsutego akumulatora do sprawdzenia wyleje się z niego płyn. Może do tego dojść na skutek nieprawidłowego przewożenia lub też uszkodzenia tego elementu. Aby do tego nie dopuścić, najlepiej zdecydować się na zlecenie odbioru zużytych akumulatorów. Dzięki temu transport przebiegnie bezpiecznie i nie spowoduje uszkodzeń samochodu.

Jeżeli jednak już doszło do wylania się płynu z akumulatora, konieczne jest jak najszybsze usunięcie powstałych plam. Jako że płyn akumulatorowy jest żrący, należy wyposażyć się w odpowiednie rękawice. W większości przypadków płyn ten jest kwasem, dlatego też do zmycia go należy użyć dużej ilości wody z mydłem lub sodą oczyszczoną. To pozwoli zneutralizować kwas i zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.

Jakie szkody może wyrządzić wylany kwas z akumulatora?

Zbyt późna reakcja po wylaniu się kwasu akumulatorowego może skutkować zniszczeniem wykładziny, a także elementów plastikowych czy też lakieru. Szybkie spłukanie kwasu dużą ilością wody oraz wyszorowanie szczoteczką zaplamionych miejsc środkiem o odczynie zasadowym pozwoli na usunięcie pozostałości. Czyszczenie powinno odbywać się na świeżym powietrzu, aby uniknąć wdychania szkodliwych oparów.