Odbiór złomu akumulatorowego 

Wielu przedsiębiorców w pracy wykorzystuje maszyny wyposażone w akumulatory. Mimo możliwości wielokrotnego ładowania, ogniwa po pewnym czasie wyczerpują się, mogą również ulec awarii.

Odbiór złomu akumulatorowego przez Scrab Recykling to usługa, która stanowi odpowiedź na problemy związane z gromadzeniem się niebezpiecznych odpadów w naszym otoczeniu oraz rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa. Realizacja tego procesu pozwala na właściwe pozbycie się zużytych akumulatorów, a także przekształcenie ich w surowce wtórne, które mogą być wykorzystane w kolejnych procesach produkcyjnych.

Zużyte akumulatory, jako odpady niebezpieczne, nie mogą być traktowane jak zwykłe śmieci – konieczna jest utylizacja niesprawnych elementów. W skład akumulatorów wchodzą takie substancje jak ołów, kwas siarkowy czy kadź, które mogą dawać negatywny wpływ na ekosystem, wnikając do gleby, wód gruntowych czy powierzchniowych oraz powodując szereg szkód dla organizmów żywych. Dlatego ważne jest, aby zużyte ogniwa były odpowiednio utylizowane. Ta może być szczególnie kłopotliwa w przypadku dużych ilości wykorzystywanego sprzętu. Jako specjaliści w dziedzinie recyklingu, pomożemy pozbyć się niebezpiecznego złomu, a przy tym odzyskać część środków zainwestowanych w jego zakup.

Bezpieczny odbiór i transport złomu akumulatorowego

Przy transporcie baterii, akumulatorów i innych odpadów niebezpiecznych zawsze należy zachować szczególną ostrożność. W trosce o bezpieczeństwo Klientów oferujemy możliwość bezpłatnego odbioru złomu akumulatorowego z siedziby firmy, zakładu pracy, fabryki czy gospodarstwa rolnego.

Wykorzystanie profesjonalnych usług odbioru złomu akumulatorowego daje szereg korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla środowiska naturalnego. Przede wszystkim jest to sposób na komfortowe, bezpieczne i zgodne z prawem pozbycie się odpadów niebezpiecznych. Ponadto, dzięki odpowiedniej utylizacji można odzyskać cenną surowce wtórne, takie jak ołów czy plastik, co dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia eksploatacji zasobów naturalnych oraz ograniczenia produkcji nowych odpadów.

Sprzęt odbierają doświadczeni pracownicy, którzy mają wiedzę z zakresu zabezpieczania i transportowania tego rodzaju przedmiotów. Dysponujemy pojazdami dostosowanymi do przewożenia złomu, dlatego czynność jest wykonywana w legalny sposób, a Ty masz pewność, że szkodliwe substancje, znajdujące się w akumulatorach, nie przedostaną się do środowiska.

Aby nie zaburzać rytmu pracy Twojej firmy, dostosujemy termin odbioru do Twoich potrzeb. Możemy zrobić to jednorazowo lub umówić się na cykliczną współpracę. Przyjmujemy każdą ilość złomu akumulatorowego i wystawiamy dokumenty, potwierdzające dokonanie tej czynności.

Stacjonarny odbiór złomu akumulatorowego

Osoby z Warszawy i okolic mogą również dostarczyć wyczerpane akumulatory osobiście. Przy własnym transporcie trzeba pamiętać o zachowaniu zasad bezpiecznego przewozu, w szczególności tych dotyczących odpowiedniej temperatury i stabilizacji sprzętu podczas jazdy. Nie wolno przewozić akumulatorów uszkodzonych ani zanieczyszczonych. Urządzenia po awariach powinny zostać odebrane przez specjalistów. Należy pamiętać, że podmiot transportujący odpad musi mieć odpowiednie zezwolenie — my takim dysponujemy.

Dlaczego należy utylizować niedziałające akumulatory?

Niedziałający akumulator jest niepotrzebny. Nie przywróci się mu sprawności, a przechowując go, można doprowadzić do tego, że znajdujące się w urządzeniu kwasy i pierwiastki ciężkie przedostaną się do środowiska, zatrują grunt i wody gruntowe. Akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, jak sama nazwa wskazuje, posiadają znaczne ilości ołowiu i różnych jego związków. Dodatkowo często zawierają znikome ilości innych metali, takich jak np. antymon, srebro, rtęć, kadm czy elektrolit, który zwykle jest 37-procentowym roztworem kwasu siarkowego. Akumulatory mają różne konstrukcje i czasem posiadają nieszczelne obudowy, przez które elektrolit może przedostawać się na zewnątrz. Nawet jego lekkie przechylenie może spowodować wyciek substancji. Z tego względu przechowywanie akumulatorów w gospodarstwach bądź wyrzucanie ich na wysypiska śmieci lub do lasu może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Warto również zauważyć, że odbiór złomu akumulatorowego może przynieść także korzyści finansowe. Firmy zajmujące się utylizacją akumulatorów często oferują możliwość uzyskania zwrotu części kosztów poniesionych na zakup nowych akumulatorów. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne mogą zarobić na swoich zużytych akumulatorach, co jest z pewnością zachętą do odpowiedniego postępowania z tym rodzajem odpadów.

Poddanie urządzenia recyklingowi umożliwia ponowne wykorzystanie części elementów, które wchodzą w jego skład. To z kolei przekłada się na zmniejszenie poziomu wydobycia niektórych metali, który to proces często wiąże się z wyzyskiem ludzi i nadprodukcją gazów cieplarnianych.

Aby tego uniknąć, warto podejmować świadome decyzje i pamiętać o tym, że brak utylizacji akumulatorów, którą przeprowadzamy w naszym przedsiębiorstwie, skutkuje karą finansową. Możesz jej uniknąć, przekazując nam złom i odbierając dokumenty, potwierdzające podjęte działanie. Zapraszamy do współpracy.