Dokumenty do pobrania

W dzisiejszych czasach ochrona środowiska naturalnego to niezwykle istotne wyzwanie, z którym mierzą się zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego coraz więcej uwagi przykładamy do tego, jak gospodarujemy odpadami oraz w jaki sposób je utylizujemy. W odpowiedzi na te potrzeby powstała firma Scrab Recykling - podmiot odpowiedzialny za zbieranie, transportowanie i utylizację baterii, akumulatorów oraz katalizatorów. Co więcej, działalność ta odbywa się w pełni legalnym trybie, co znajduje potwierdzenie w dokumentach oraz stosowanych procedurach.

Przedstawiamy posiadane przez firmę Scrab Recykling upoważnienia do transportu i magazynowania akumulatorów, baterii i katalizatorów:

PDF

Zezwolenie na
transport

Pobierz

 

PDF

Zezwolenie na
zbieranie

Pobierz

 

Jesteśmy firmą, która zajmuje się odbiorem, transportem i utylizacją baterii, akumulatorów oraz katalizatorów. Nasze działania mają w pełni legalny charakter, co znajduje potwierdzenie w dokumentach znajdujących się w załączniku, a także w procedurach działania, którymi kierujemy się na co dzień. Wszystko to sprawia, że Scrab Recykling jest godnym zaufania partnerem dla wszystkich, którzy pragną odpowiedzialnie oraz legalnie pozbyć się swoich zużytych akumulatorów, baterii oraz katalizatorów. Pamiętajmy, że dbając o prawidłową utylizację tych elementów, przyczyniamy się do ochrony naszego środowiska i zdrowia przyszłych pokoleń.

 

czarny akumulator

Pozwolenie na transport

Posiadanie pozwolenia na transport odpadów niebezpiecznych jest istotne z punktu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak i klientów korzystających z ich usług. Dzięki temu obie strony mają pewność, że proces przewozu jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Dokument został wydany przez Zastępcę Dyrektora Biura Ochrony Środowiska z up. Prezydenta Miasta st. Warszawa. Zgodnie z nim mamy prawo do legalnego transportowania następujących rodzajów odpadów:

  • baterii alkalicznych, ołowiowych, niklowo-kadmowych, zawierających rtęć,
  • katalizatorów zawierających m.in. srebro, złoto, pallad,
  • akumulatorów ołowiowych, niklowo-kadmowych.

Obszar obowiązywania zezwolenie to teren Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi ono potwierdzenie wiedzy, kompetencji oraz tego, że spełniamy ustawowo przewidziane warunki umożliwiające bezpieczny transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

Pozwolenie na zbieranie odpadów

Gospodarka odpadami stała się w ostatnich latach jednym z ważniejszych aspektów dbania o środowisko naturalne. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, wprowadzono szereg przepisów mających na celu ochronę środowiska przed negatywnym działaniem odpadów. Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest pozwolenie na zbieranie odpadów, wydawane przez właściwe organy administracji publicznej, takie jak starostwa powiatowe.

Dokument został wydany przez Starostę Nowodworskiego. Zgodnie z nim mamy prawo do legalnego zbierania:

  • baterii i akumulatorów ołowiowych,
  • baterii i akumulatorów niklowo-krzemowych,
  • baterii z rtęcią,
  • baterii alkalicznych,
  • zużytych katalizatorów zawierających m.in. srebro, złoto,
  • innych baterii i akumulatorów.

W pozwoleniu oznaczono również miejsce zbierania odpadów, metodę działania i miejsce oraz sposób magazynowania odpadów. Wskazano w nim także nasze obowiązki wynikające z otrzymanych uprawnień, o których przestrzeganie dbamy z należytą starannością. Dzięki systemowi pozwoleń, możliwe jest kontrolowanie procesu zagospodarowania odpadów oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usług.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pojawiające się pytania i ustalimy szczegóły współpracy. Otrzymanie powyższych dokumentów potwierdza to, że nasze działania mają legalny charakter. Są również bezpieczne dla środowiska. Zapraszamy do współpracy.