Czym jest karta utylizacji odpadów?

Prawidłowe segregowanie śmieci oraz przekazywanie potencjalnie niebezpiecznych odpadów firmom, które są uprawnione do ich odbioru, a następnie przekazania ich do recyklingu, to obowiązek, który dotyczy każdego z nas. W przeciwnym razie możemy liczyć się z konsekwencjami i nałożeniem na nas grzywny. Niestety, nawet wysokie kary finansowe nie odstraszają przed pozostawianiem śmieci w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, np. w lesie.

 

Akumulator 02Oprócz zwykłych odpadów komunalnych możemy tam znaleźć również zużyte akumulatory czy baterie, które powinny zostać przekazane przedsiębiorstwom zajmującym się odbiorem złomu akumulatorowego. Niestety pozostawianie ich w takich miejscach ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Aby zminimalizować ryzyko bezmyślnego wyrzucania tego typu części w nieodpowiednich miejscach, wprowadzono obowiązkowy spis odpadów niekomunalnych. Jego ważnymi elementami są karty przekazania (utylizowania) i ewidencjonowania odpadów. Kto jest zobowiązany do prowadzenia takiego spisu i jakie informacje powinny znaleźć się w kartach?

Podstawowe zasady dotyczące ewidencjonowania odpadów

Do przygotowania ewidencji odpadów są zobowiązane firmy oraz przedsiębiorstwa, które wytwarzają i gromadzą odpady niekomunalne. Są to między innymi – zużyte akumulatory samochodowe, baterie, różnego rodzaju części produkcyjne, odpady medyczne, elektroniczne czy rolne. Aby móc prowadzić taki spis, należy zarejestrować się w systemie elektronicznym BDO, czyli Bazie Danych Odpadowych i utworzyć konto. Dokumenty, które są niezbędne do prowadzenia takiego zestawienia to karta ewidencji, w której zamieszcza się informacje o posiadanych odpadach i ich rodzaju oraz karta przekazania (utylizacji) odpadów. Jest ona niezbędna, by można było przekazać odpady uprawnionym do tego firmom. Powinny się w niej znaleźć informacje o rodzaju przekazywanych odpadów, terminie ich wywozu, wadze takiego ładunku oraz szczegółowe dane firmy, która je odbiera i oddaje do recyklingu. Na tej podstawie otrzymamy zaświadczenie, że zostały odebrane przez uprawnione do tego przedsiębiorstwo i bezpiecznie zutylizowane.