Czym są poziomy recyklingu?

Jednym z kluczowych elementów strategii ograniczania zanieczyszczenia środowiska jest stopniowe zwiększanie ilości odpadów poddawanych procesowi recyklingu. Liczby te, tak samo jak ich wzrost, są podyktowane ustawami i dyrektywami unijnymi. Zostały zaplanowane tak, by z jednej strony były możliwe do wykonania bez negatywnego wpływu na gospodarkę, a z drugiej jak najszybciej doprowadziły do pozytywnych zmian w zakresie składowania oraz utylizacji odpadów. Są to działania absolutnie niezbędne dla ochrony środowiska: opisywane dyrektywy Unii Europejskiej są efektem ostrzeżeń ekologów i proekologicznych organizacji, a także szczegółowych raportów, pokazujących do jak katastrofalnych skutków może doprowadzić w przyszłości brak właściwego zadbania o kwestię recyklingu oraz składowania zanieczyszczeń.

Recykling 01Wspomniane wyżej wyznaczone ilości odpadów, które powinny zostać poddane recyklingowi, to właśnie poziomy recyklingu. Podaje się je w procentach, przy czym zgodnie z planem wskaźnik ten ma z każdym rokiem rosnąć, by ostatecznie blisko dwie trzecie zanieczyszczeń, które w innym przypadku byłyby składowane na wysypiskach śmieci, zostały przeznaczone do przetworzenia i ponownego wykorzystania. Jest to liczba uważana przez specjalistów za odpowiednią, pozwalającą ograniczyć liczbę odpadów tak, aby stały się jak najmniejszym zagrożeniem dla środowiska.

Jakie powinny być poziomy recyklingu?

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. wskazuje poziomy recyklingu, które mają zostać osiągnięte przez polskie gminy w latach 2021-2035. W roku 2021 wskaźnik ten ma wynosić 20%, aby z każdym następnym rokiem systematycznie wzrastać. W ten oto sposób w roku 2022 dojść ma do 25%, w kolejnym aż do 35%, a w 2024 do 45%. Od 2025 roku, w którym poziomy recyklingu wynosić mają aż 55%, wzrost ten ma ulec spowolnieniu i przez następną dekadę wynosić 1% rocznie. Ostatecznie w roku 2035 liczba odpadów poddawanych recyklingowi powinna wynosić 65%. Od tego momentu nie planuje się już dalszego wzrostu, gdyż wdrożenie go byłoby bardzo trudne lub nawet niemożliwe.