Dlaczego wszystkie akumulatory się zużywają?

Akumulatory są niezbędnym elementem każdego pojazdu, ale także urządzeń elektronicznych, których działanie nie wymaga podłączenia do sieci. W tych ostatnich akumulatorem może być między innymi bateria. Jak każde urządzenie, akumulator może ulec awarii lub po prostu zużyć się poprzez długotrwałe użytkowanie. Sprawdź, co można zrobić, aby jego żywotność była wyższa.

Akumulator 03Funkcje akumulatora

W przypadku pojazdów akumulator pozwala na jego uruchomienie. Akumulator magazynuje energię w formie chemicznej i w momencie rozruchu przekształca ją w energię elektryczną. Zużytą podczas odpalania samochodu energia, jest uzupełniania dzięki alternatorowi podczas jazdy, dlatego też raz zakupiony akumulator może działać nawet kilka lat pod warunkiem jego odpowiedniej eksploatacji. Zużytego akumulatora nie można wyrzuć na śmietnik. Należy oddać do firmy zajmującej się recyclingiem, dzięki czemu odzyskane zostaną niezbędne materiały przeznaczone do ponownego użycia.

Co zrobić, aby akumulator działał dłużej?

Akumulator, jak każde urządzenie wymaga prawidłowego użytkowania. Tylko wtedy będzie działać bez zarzutu, ale także przez długi czas. Przede wszystkim należy chronić akumulator przez całkowitym rozładowaniem. Jeżeli dojdzie do rozładowania, zachodzi nieodwracalna reakcja zasiarczania, która jest jednoznaczna z koniecznością utylizacji urządzenia. Warto więc co pewien czas sprawdzać poziom naładowania baterii. Można to zrobić, używając specjalnych testerów. Na żywotność akumulatora wpływ ma też prawidłowy montaż. Złe posadowienie akumulatora prowadzi do narażenia go na większe drgania, które mogą go uszkodzić. Akumulator należy też dobrać do pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta. Zbyt mała moc sprzętu zamontowanego w pojeździe o dużej mocy sprawi, że szybko się on rozładuje.