Dlaczego zużyte akumulatory są groźne dla środowiska?

Zużyte akumulatory stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a ich nieodpowiednia utylizacja może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych dla ludzi i zwierząt. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu problemowi, omawiając, z czego tak naprawdę wynika szkodliwość tych części.

zużyte akumulatory samochodoweCo można znaleźć w składzie akumulatorów?

Akumulatory, zwłaszcza te ołowiowe, zawierają wiele substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka. Głównym składnikiem takiego akumulatora jest ołów, który jest metalem ciężkim o toksycznych właściwościach. Ponadto wewnątrz akumulatora znajduje się kwas siarkowy, który może dostać się do gleby lub wód gruntowych, powodując zakwaszenie środowiska. Warto również wspomnieć o innych rodzajach akumulatorów, takich jak niklowo-kadmowe czy litowo-jonowe, które również zawierają metale ciężkie oraz inne substancje niebezpieczne.

Wpływ składników akumulatorów na środowisko

Gdy zużyte akumulatory trafiają na wysypisko, ich szkodliwe substancje zaczynają przenikać do gleby oraz wód gruntowych. Ołów, który jest głównym składnikiem akumulatorów, może prowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu ekosystemów. Ten metal ciężki gromadzi się w organizmach żywych, powodując m.in. zaburzenia układu nerwowego, uszkodzenia nerek czy anemię. W przypadku człowieka ołów może również obniżać płodność.

Kadm, który występuje w niektórych rodzajach akumulatorów, również wykazuje toksyczne działanie. W środowisku wodnym może prowadzić do zahamowania wzrostu roślin oraz negatywnie wpływać na rozwój zwierząt wodnych. W organizmach żywych kadm może powodować uszkodzenia nerek, płuc oraz kości. W przypadku akumulatorów litowo-jonowych, ich niebezpieczne substancje obejmują m.in. lit i kobalt. Lit może powodować zakłócenia funkcjonowania układu nerwowego, natomiast kobalt może prowadzić do uszkodzeń płuc i serca.

Konieczność odpowiedniej utylizacji

Aby uniknąć negatywnego wpływu zużytych akumulatorów na środowisko, konieczne jest ich odpowiednie zagospodarowanie. W Polsce obowiązuje system selektywnej zbiórki zużytego sprzętu, w ramach którego można oddać zużyte akumulatory do punktów zbiórki, skupów akumulatorów lub sklepów, które je sprzedają. Następnie trafiają one do specjalistycznych zakładów, gdzie są poddawane procesom recyklingu. Recykling akumulatorów pozwala na odzyskanie cennych surowców, takich jak ołów, kadm czy lit, które mogą być ponownie wykorzystane w produkcji nowych akumulatorów. Dzięki temu ogranicza się emisję szkodliwych substancji do środowiska oraz zmniejsza zapotrzebowanie na pozyskiwanie tych metali z naturalnych złóż.