Jak wyrzucony akumulator może zatruć środowisko na lata?

Bez akumulatorów niemożliwe byłoby działanie wielu urządzeń i pojazdów. Służą one przez wiele lat, jednak, jak każdy przedmiot, w końcu ulegają zużyciu. Niestety, niesprawne akumulatory stają się bardzo niebezpiecznym dla środowiska odpadem, który koniecznie trzeba poddać specjalistycznej utylizacji.

wyrzucony akumulatorDlaczego nie powinno się wyrzucać akumulatorów?

Wszelkie rodzaje akumulatorów zawierają metale ciężkie, takie jak kadm, ołów i rtęć oraz substancje żrące – lit i mangan. Dopóki znajdują się one wewnątrz urządzenia, nie są szkodliwe dla środowiska. Jeśli jednak obudowa akumulatora zostanie naruszona, na przykład poprzez rdzę lub inne czynniki zewnętrzne, niebezpieczna zawartość zaczyna przedostawać się do środowiska. W efekcie toksyczne substancje z jednego urządzenia mogą zatruć kilka metrów sześciennych gleby oraz ogromne ilości wody. Jedynie legalnie działający skup zużytych akumulatorów daje gwarancje bezpiecznej utylizacji tego typu odpadu. W przeciwnym wypadku urządzenie może na wiele lat zatruć środowisko i stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka.

Co można zrobić ze zużytym akumulatorem?

Zgodnie z obowiązującymi na terenie naszego kraju przepisami, utylizacji niesprawnego akumulatora mogą podjąć się jedynie uprawnione do tego podmioty. Również w przypadku uszkodzenia tego typu urządzenia należy niezwłocznie zgłosić się do odpowiedniej firmy. Wyciek elektrolitu może być bardzo niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Tylko doświadczone firmy są w stanie zutylizować znajdujące się w akumulatorach toksyny zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i bez szkody dla środowiska naturalnego. Warto pamiętać także o tym, że wyrzucenie tak niebezpiecznego odpadu na śmietnik jest surowo zabronione i zagrożone karą grzywny.