Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego nieustannie rośnie, stanowiąc coraz większe zagrożenie dla naszej planety i wszystkich zamieszkujących ją istot. Nadzieję wzbudza fakt, że z każdym rokiem więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, a opinie ekspertów i głosy zaniepokojonych obywateli są coraz chętniej słuchane przez władze poszczególnych państw. Dzięki temu przepisy kładą znacznie większy nacisk na recykling oraz właściwą utylizację odpadów i wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie postępował. W tym artykule przyjrzymy się odpadom, które stanowią największe zagrożenie dla środowiska naturalnego i wymagają od wyrzucających je osób największej uwagi.

Recykling 02Czym dokładnie są metale ciężkie?

Najbardziej szkodliwe dla środowiska naturalnego są odpady zawierające tak zwane metale ciężkie. Te niezwykle groźne substancje potrafią zatruć ziemię, rośliny, wodę, a nawet zwierzęta i ludzi, doprowadzając do rozległych zniszczeń w przyrodzie. Należą do nich między innymi ołów, rtęć, nikiel, chrom, miedź i cynk. Można je znaleźć w ogromnej ilości produktów, w tym przede wszystkim takich jak:

  • Baterie i akumulatory
  • Urządzenia elektroniczne (między innymi komputery, telewizory, wzmacniacze, telefony komórkowe lub kuchenki mikrofalowe)
  • Przewody elektryczne
  • Świetlówki
  • Tonery do drukarek

Tego typu przedmioty należy utylizować zgodnie z zaleceniami producenta. Wiele z nich to tak zwane elektrośmieci, które można pozostawiać w specjalnych punktach. W przypadku innych można skorzystać z takich usług jak oferowany przez nas hurtowy odbiór zużytych akumulatorów lub oddać je do sklepu, w którym zostały zakupione.

Pozostałe substancje chemiczne

Bardzo dużym zagrożeniem dla środowiska jest większość odpadów zawierających substancje chemiczne, w tym przede wszystkim środki czyszczące, kosmetyki, farby oraz leki i inne wyroby farmaceutyczne. Te ostatnie można oddać do apteki lub umieścić w specjalnych pojemnikach. W przypadku pozostałych odpadów zawierających substancje chemiczne należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta w ulotce lub na opakowaniu – muszą być utylizowane w bardzo konkretny sposób.