Bezpieczna utylizacja zużytych akumulatorów

Akumulator to podstawa prawidłowego działania wielu pojazdów i urządzeń, a zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego utylizacja powinna zostać przeprowadzona przez uprawnione podmioty. Na drodze reakcji chemicznych urządzenie uwalnia zgromadzoną energię elektryczną, umożliwiając uruchomienie maszyny. Elektrolit znajdujący się wewnątrz akumulatora zawiera toksyczne substancje, które po przedostaniu się do środowiska mogą stanowić przyczynę skażenia m.in. gleby i wód gruntowych.

Akumulatory, w szczególności nowoczesne, mogą służyć użytkownikowi przez wiele lat, jednak mimo to po okresie eksploatacji lub uszkodzeniu stają się niebezpiecznym odpadem, który powinien zostać przekazany do specjalistycznej utylizacji. Zajmiemy się jej przeprowadzeniem w bezpieczny oraz legalny sposób.

Utylizacja potwierdzona dokumentami

Postępujemy w profesjonalny sposób. Dbamy o przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i o to, aby nasi pracownicy mieli aktualną wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Zmieniające się rozwiązania technologiczne, a także nowelizacje starych i wprowadzanie nowych ustaw wymuszają na nas stałą edukację.

Mamy zezwolenia uprawniające do transportu i zbierania zużytych akumulatorów. Wystawiamy stosowne dokumenty, potwierdzające prawidłowe postępowanie z odpadami. W ramach realizacji zlecenia przekażemy Ci:

  • potwierdzenie recyklingu,
  • karty przekazania odpadu.

Nasze działania mają kompleksowy charakter, dlatego zajmiemy się odbiorem złomu, jego sprawnym transportem do miejsca utylizacji. Przedstawimy Ci również korzystną wycenę, co pozwoli Ci częściowo zrekompensować koszty związane z tym, że akumulatory nie nadają się już do dalszego użytku.

Przyjmiemy każdą ilość złomu, dlatego współpracujemy zarówno z Klientami indywidualnymi, jak i Przedsiębiorcami, którzy w swoich zakładach pracy czy firmach budowlanych zużywają nawet do kilkudziesięciu tego rodzaju urządzeń każdego roku. Realizujemy zarówno pojedyncze zlecenia, jak i te o cyklicznym charakterze.

Bezpieczny transport

Odpady przewozimy pojazdami, które są specjalnie przygotowane do tego rodzaju działania, a zatrudnieni pracownicy są przeszkoleni w kwestii stosowania procedur bezpieczeństwa. Dbamy o odpowiednią temperaturę w trakcie transportu, unieruchomienie złomu, sprawny rozładunek. Planujemy również nasze trasy w taki sposób, aby przebiegały w jak najkorzystniejszych warunkach.

Oddanie zużytych akumulatorów w punkcie stacjonarnym w Warszawie

Akumulatory przeznaczone do utylizacji można również dostarczyć do naszego punktu osobiście. Przy ich transporcie należy zachować zasady bezpieczeństwa. Przewożone urządzenia muszą być czyste i szczelne. W przypadku sprzętu uszkodzonego nie należy ryzykować samodzielnego transportu. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z nami. Przeprowadzimy pakowanie, transport i utylizację w taki sposób, aby było to bezpieczne dla środowiska i dla nas samych. Zapraszamy do współpracy.