Utylizacja zużytych akumulatorów
Bezpieczna utylizacja zużytych akumulatorów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, utylizacja niesprawnych akumulatorów powinna zostać przeprowadzona przez uprawnione podmioty. Akumulator to podstawa prawidłowego działania wielu pojazdów i urządzeń. Na drodze reakcji chemicznych uwalnia zgromadzoną energię elektryczną, umożliwiając uruchomienie maszyny. Elektrolit znajdujący się wewnątrz akumulatora zawiera jednak toksyczne substancje, a uwolniony z urządzenia może być przyczyną skażenia środowiska, w tym gleby i wód gruntowych. Akumulatory, w szczególności nowoczesne, mogą posłużyć użytkownikowi przez wiele lat. Po okresie eksploatacji lub uszkodzeniu stają się niebezpiecznym odpadem, który powinien zostać przekazany do specjalistycznej utylizacji.

Utylizacja potwierdzona dokumentami

Postępujemy w profesjonalny sposób, z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm prawnych. Wiemy, że jest to istotny aspekt funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Posiadamy wszelkie zezwolenia uprawniające do transportu i zbierania zużytych akumulatorów. Wystawiamy stosowne dokumenty, potwierdzające prawidłowe postępowanie z odpadami

  • potwierdzenie recyklingu,
  • karty przekazania odpadu.

Oddanie zużytych akumulatorów w punkcie stacjonarnym w Warszawie

Akumulatory przeznaczone do utylizacji można dostarczyć do naszego punktu osobiście. Przy ich transporcie należy zachować zasady bezpieczeństwa. Przewożone akumulatory muszą być czyste i szczelne. W przypadku sprzętu uszkodzonego powinno się skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej firmy, takiej jak Scrab Recykling. Oferujemy również możliwość bezpłatnego odbioru złomu akumulatorowego od Klienta!