Blog

Akumulator 02

Czym jest karta utylizacji odpadów?

Prawidłowe segregowanie śmieci oraz przekazywanie potencjalnie niebezpiecznych odpadów firmom, które są uprawnione do ich odbioru, a następnie przekazania ich do recyklingu, to obowiązek, który dotyczy każdego z nas. W przeciwnym razie możemy liczyć się z konsekwencjami i nałożeniem na nas grzywny. Niestety, nawet wysokie kary finansowe nie odstraszają przed pozostawianiem śmieci w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, np. w lesie.

Czytaj więcej...

Akumulator 01

Jak bezpiecznie pozbyć się starego akumulatora?

Obecnie kładziemy coraz większy nacisk na dbanie o środowisko naturalne, które niestety jest bardzo zanieczyszczone. Polega to nie tylko na przechodzeniu na ekologiczne i odnawialne źródła energii, ale także na ograniczaniu zużycia wody, prądu oraz segregowaniu i utylizowaniu odpadów, które mogą być szczególnie niebezpieczne zarówno dla nas, jak i otoczenia. Z drugiej strony trudno jest nam wyobrazić sobie życie bez samochodu, dzięki któremu możemy szybko i sprawnie się przemieszczać. Niestety, jeśli niektóre zużyte elementy pojazdów nie zostaną poddane odpowiedniemu recyklingowi, to mogą oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne. Są nimi właśnie stare akumulatory. Co możemy zrobić, aby bezpiecznie i zgodnie z przepisami pozbyć się tej zużytej części pojazdu?

Czytaj więcej...

Recykling 02

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego nieustannie rośnie, stanowiąc coraz większe zagrożenie dla naszej planety i wszystkich zamieszkujących ją istot. Nadzieję wzbudza fakt, że z każdym rokiem więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, a opinie ekspertów i głosy zaniepokojonych obywateli są coraz chętniej słuchane przez władze poszczególnych państw. Dzięki temu przepisy kładą znacznie większy nacisk na recykling oraz właściwą utylizację odpadów i wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie postępował. W tym artykule przyjrzymy się odpadom, które stanowią największe zagrożenie dla środowiska naturalnego i wymagają od wyrzucających je osób największej uwagi.

Czytaj więcej...

recykling 01

Czym są poziomy recyklingu?

Jednym z kluczowych elementów strategii ograniczania zanieczyszczenia środowiska jest stopniowe zwiększanie ilości odpadów poddawanych procesowi recyklingu. Liczby te, tak samo jak ich wzrost, są podyktowane ustawami i dyrektywami unijnymi. Zostały zaplanowane tak, by z jednej strony były możliwe do wykonania bez negatywnego wpływu na gospodarkę, a z drugiej jak najszybciej doprowadziły do pozytywnych zmian w zakresie składowania oraz utylizacji odpadów. Są to działania absolutnie niezbędne dla ochrony środowiska: opisywane dyrektywy Unii Europejskiej są efektem ostrzeżeń ekologów i proekologicznych organizacji, a także szczegółowych raportów, pokazujących do jak katastrofalnych skutków może doprowadzić w przyszłości brak właściwego zadbania o kwestię recyklingu oraz składowania zanieczyszczeń.

Czytaj więcej...